Hâkim ve savcı alımında 70 puan barajı da kaldırıldı

OHAL kapsamında çıkarılan son KHK hakim ve savcıları hedef aldı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hakim ve savcı alımındaki 70 puan barajı kaldırıldı.

Hâkim ve savcı alımında 70 puan barajı da kaldırıldı
Bu içerik 474 kez okundu.

15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında KHK'lar çıkartılmaya devam ediliyor. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Askeri Hâkimler Kanunu ve Yargıtay Kanunu, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu, Anayasa Mahkemesi Kanunu'nda bazı değişiklik yapıldı. KHK ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun "Yazılı yarışma sınavı ve mülakatın yapılış şekli" başlıklı 9/A maddesinde değişiklik yapıldı.Değişikliğe göre hâkim ve savcı alımında 70 olan puan barajı kaldırıldı.

Buna göre, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu'nun, askeri hakimlerin genel yargıya tabi şahsi suçları hakkındaki soruşturmayı düzenleyen 28. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi değiştirildi.

Askeri hakimler hakkındaki soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi el değiştirdi

Askeri hakimlerin genel yargıya tabi şahsi suçları hakkındaki soruşturma, o yer ağır ceza mahkemesi cumhuriyet başsavcısınca, kovuşturma o yer ağır ceza mahkemesince yapılıyordu. Değişikliğe göre, askeri hakimler hakkındaki soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, askeri hakimin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ile aynı yer ağır ceza mahkemesine ait olacak.

Yargıtay Kanunu'nun 14. maddesine yeni bent

Yargıtay Kanunu'nun, dairelerin görevlerini düzenleyen 14. maddesine yeni bent eklendi. Buna göre, Yargıtay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakmakla görevli olduğu davalarda, iş yoğunluğunun zorunlu kılması halinde Birinci Başkanlık Kurulu bir veya birden fazla daireyi sadece bu işlere bakmak amacıyla görevlendirebilecek. Bu durumda, görevlendirilen dairenin bakmakta olduğu işler, bir sonraki takvim yılı beklenmeksizin Birinci Başkanlık Kurulu tarafından başka dairelere verilebilecek.

Hâkim ve savcıların kişisel suçları hakkında değişiklik

Değişiklikle hakim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine verildi.

Bu değişiklikten önce maddenin ilgili fıkrasında, "Hakim ve savcıların kişisel suçları hakkında soruşturma, ilgilinin yargı çevresinde bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi cumhuriyet başsavcısına ve son soruşturma o yer ağır ceza mahkemesine aittir." ifadesi yer alıyordu.

 

Özellikle darbe girişimi soruşturmaları nedeniyle Türkiye genelindeki başsavcılıklarda hakim ve savcılarla ilgili soruşturmalar, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderiliyor, soruşturmalara burada devam ediyordu.

 Şüpheli hakim ve savcılar hakkında açılan davaya ağır ceza mahkemesi bakacak

Bu maddeyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki, Ankara dışındaki illerde görev yapan hakim ve savcılarla ilgili soruşturmalar, yetkisizlik kararıyla soruşturulan hakim ve savcıların görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığına gönderilecek. Şüpheli hakim ve savcılar hakkında dava açılması durumunda yargılama aynı yer ağır ceza mahkemesinde yapılacak.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'na geçici madde

Kararnameyle bu kapsamda, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na, "Bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararnameyle 9/A maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve sonucu açıklanmayan yazılı sınava katılanlar bakımından da uygulanır." geçici maddesi eklendi.

 "Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri" başlıklı 161. maddesinde de değişik

Söz konusu kararnameyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, "Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri" başlıklı 161. maddesinde de değişikliğe gidildi. Maddenin altıncı fıkrası, "Ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde, bu kanunun hükümleri uygulanmak koşuluyla, vali ve kaymakamların kişisel suçlarından dolayı haklarında genel hükümlere göre soruşturma yapılması kaymakamların mensup oldukları il ve valilerin bulundukları ile en yakın il cumhuriyet başsavcısına aittir.

Bu suçlarda kovuşturma yapmaya, soruşturmanın yapıldığı yerin görevli mahkemesi yetkilidir." maddesi, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde soruşturma genel hükümlere göre yapılır." şeklinde değiştirildi.

Buna göre, vali ve kaymakamlar hakkındaki soruşturma dosyaları da son olarak görev yaptıkları yerde yetkili olan bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu yerdeki başsavcılıklara gönderilecek.

Hâkim ve savcı alım sınavında 70 puan şartı

KHK ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun "Yazılı yarışma sınavı ve mülakatın yapılış şekli" başlıklı 9/A maddesinde değişiklik yapıldı.

İlgili maddenin, "Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının iki katı fazlası mülakata çağrılır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında olursa, sadece başarılı olanlar mülakata çağrılır. Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülakata alınır." hükümlerini içeren beşinci fıkrasında düzenlemeye gidildi.

Bu fıkranın birinci cümlesindeki "en az yetmiş puan almak kaydıyla" ibaresi ile "Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında olursa, sadece başarılı olanlar mülakata çağrılır." şeklindeki ikinci cümlesi yürürlükten kaldırıldı.(t24)

hakim savcı hsyk khk ohal darbe
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bakanlıktan Vatandaşlıktan Çıkarılacaklar Listesi
Bakanlıktan Vatandaşlıktan Çıkarılacaklar Listesi
Nusr-Et'in 2017 yılı menüsü..?
Nusr-Et'in 2017 yılı menüsü..?